השתתפות בצער משפחת צדוק בפטירת אבי המשפחה צדוק מדמון