נהלי עבודה לחידוש רישיון קבורה

בהוד השרון ישנם 3 בתי העלמין, ואכן יש לנו רישיונות קבורה בתוקף עבור:

 1. קבורה יהודית - תוקף הרישיון עד 31/10/2020.

הגשת הבקשה לרישיון קבורה, מתבצעת דרך טופס בקשה מקוון, של מערכת "המרכבה ".

הנפקת רישיון קבורה חדש ,מתבצע בהתאם למדיניות שגובשה במשרד לשירותי דת. פעולת חידוש רישיון הקבורה, מתבצעת על פי חוק אחת לשנתיים, ואכן אנו פועלים לפי הוראות המשרד לשירותי דת.

תהליך הנפקת וחידוש הרישיון מתבצע באופן הבא:

המועצה הדתית הוד השרון , מגישה בקשה לחידוש רישיון קבורה כשלושה חודשים, לפני תום תוקף הרישיון.

בקשת הרישיון עוברת בחינה קפדנית של אגף הקבורה, אגף פיקוח ובקרה, ובמידת הצורך מועבר לבחינת הלשכה המשפטית. לאחר אישור הבקשה ע"י האגפים הנ"ל, יוצאת המלצת האגפים לשר לחתימה על רישיון הקבורה. ואז בסוף התהליך אנו מקבלים את הרישיון חתום.

ניהול חלקות קברים

במועצה הדתית ישנו מעקב שוטף בין מנהל בית העלמין במועצה הדתית, לגבי המיקום של כל הנפטרים. יש רישום על גבי ספרי קבורה ידניות וממוחשבות, ורשימה שמית (אלפון) המתעדכנת באופן שוטף עם כל נפטר.

נוהל בנושא אגרות קבורה

המועצה הדתית אינה גובה תשלומים כלשהם מבני המשפחה השירות ניתן ללא תשלום.

 • השירות כולל הובלת הנפטר מבית חולים "מאיר" כפר סבא או מהבית עד לשעה 16:00 ולאחר מכן ע"י המוקד לפינוי נפטרים ואחסנה 0120* , שירות מטהרים/ות, תכריכין רגיל,וכל תהליך ההלוויה, נעשה בחינם. ישנה אפשרות לבקש שירות בתשלום כגון : תכריכין פשתן , וללויה דרך הבית.
 • המוקד או מי מטעמומחוייב להעביר את הנפטר חזרה לחדר הטהרה ללא תשלום על מנת להתארגן ללוית הנפטר.
 • יש לציין כי אנו פועלים על פי הנחיות ותעריפים של המוסד לביטוח לאומי ולכן הובלת נפטרים מבתי חולים מחוץ לתחום שיפוט שלנו יש צורך בהוספת תשלום נוסף על פי התעריף המתעדכן בכל עת על ידי המל"ל 

נוהל בנושא אגרות רכישת קבר

 1. ככלל  חברה קדישא לא מוכרת חלקות קבורה בחיים אך ישנם מקרים שבהם כן מתבצעות רכישות והינם כפופים לתעריף המשרד לשירותי דת כגון רכישת קבר לבן זוג,
 2. ראש המועצה הדתית ובכפוף להחלטת הוועדה הממונה

נהלים בנושא שירותי קבורה

 1. הקבורה נערכת בבית-העלמין נווה הדר הוד השרון  בחינם, ולא נגבית אגרה כלל עבור שירותי הקבורה כנזכר לעיל.  אך ורק במידה והמשפחה מעוניינת בשמירת חלקה בחיים לבן זוג, ותכריכין פשטן מיוחדים.
 2. חברה קדישא מקבלת הודעה על נפטר אך ורק מאחד הנציגים הבאים
 • מבן משפחה מדרגה ראשונה או נציג מהמשפחה.
 • לגבי ערירי או גלמוד, נציג מבית אבות, אפוטרופוס, או נציג כל שהוא, כולל בדיקה שאכן האדם ערירי, ואין לו ילדים, אחים ואחיות. (לא נסתמך על שמועות).
 1. פגישה עם בן משפחת הנפטר לתיאום והסדרת הקבורה מתקיימת במשרדי המועצה ובתאום  עם מנהל חברה קדישא בטל' 0525574395.
 2. החתמת בן משפחה מדרגה ראשונה (בן, בת, אב, אם, אח, אחות, בן זוג, בת זוג, גיס/ה, חתן, כלה) על טופסי הזמנת קבורה .
 3. החלפת מספרי טלפונים ודרכי התקשרות בין נציג המועצה הדתית לבין נציג המשפחה.
 4. בשעות הפעילות תיאום עם אמבולנס להעברת הנפטר לאחסון בחדר קירור בבית-החולים מאיר  בכפר סבא (במידת הצורך), כולל זיהוי הנפטר ע"י בן משפחה, בסמוך לטהרת הנפטר, שמבוצעת ע"י מטהרים/ת שהוכשרו לכך.
 5. הודעה למנהל בית העלמין על הפטירה, ותיאום מקום הקבורה, תוך מתן אפשרות לשמירת חלקה מעל לבן הזוג (כולל בדיקת חלקות שמורות ברשימות ובמפות).

הדרכת המשפחה להוצאת רישיון קבורה.

 • נפטר בבית חולים - הוצאת רישיון קבורה בבית-החולים.
 • יש לצלצל בסמוך להודעת הפטירה למנהל חברה קדישא ולעדכן אתו על הלויה ,
 • נפטר בבית אבות - הוצאת הרישיון במשרד הבריאות רח' אחד העם 31 פתח תקווה , עד לשעה 15:30 כפוף למשרד הבריאות
 • נפטר בבית – מבקשים מבן משפחה להגיע למועצה הדתית עם הודעת פטירה של הרופא, תעודת זהות של הנפטר, ואישור משטרה לשחרור הנפטר. ואנחנו דואגים להסבר מפורש על הדרך להוצאת רישיון קבורה ממשרד הבריאות.
 • תיאום עם מנהל חברה קדישאאת מועד ההלוויה, אשר דואג לגלות את הקבר לקבורה, להכין שלט לנפטר, והפעלת מערכת הגברה במידת הצורך ,.
 • מנהל הח"ק מזמין את הרב של ח"ק ובודקים האם צריכים עזרה ועל הרב האחריות ללות את המשפחה לאורך ימי השבעה במידה ומעוניינים בכך ,
 • דיווח באינטרנט למוסד לביטוח לאומי, ולהגיש תביעה לדמי קבורה, אציין בזאת, כי ישנו נוהל מעקב אחרי תשלום דמי קבורה . ובתיאום עם המוסד לביטוח לאומי.
 1. המועצה הדתית – חברה קדישא דואגת להקמת מצבות לאנשים עריריים/ גלמודים,  בהתאם להסכם עם המוסד לביטוח לאומי לאחר כשלושה חדשים מיום הקבורה .

בנוסף באתר החדש חברה קדישא עמוד למשפחת הנפטר סעיף פטירה יש להעביר את הנוסח של פטירה בלילה לסעיף פטירה בבית ולתקן במקרה פטירה בבית לאחר השעה 16:00 עד למחרת בשעה 8:00 יש לצלצל לפורום חברות קדישא 0120 * על מנת שיפנו את הנפטר