• יום ראשון ח ניסן 21/03/21
  בשכונת נוה נאמן במקווה רח' אלכסנדר הגדול 30
  מהשעה 10:00 בבוקר עד 13:00
   
 • יום ראשון ח ניסן 21/03/21
  שכונת גיורא ברחבת בתי הכנסת רח' הבבלי
  מהשעה 14:00 עד השעה 18:30
   
 • יום שני ט ניסן 22/03/21
  מתחם 1200 במתחם הגנים
  השעה 13:00 עד השעה 18:00
   
 • יום רביעי יא ניסן 24/03/21
  במרכז העיר מאחרי ביה"כ האשכנזי יהושוע בן גמלא 28 רמתיים
  מהשעה 11:00 עד 18:30
   
 • יום חמישי יב' ניסן 25/03/21
  ברחבת בית הכנסת המרכזי משכן יעקב כיכר מגדיאל
  מהשעה 10:00 עד 18:30