יו"ר- אופיר טואיל
גיזבר- עו"ד שלמה לינצר
חבר- עופר אברהם