אסור לכהן להיטמא למת

  • דהיינו להתקרב בתוך ד' אמות של מקום המת, או להיכנס בבית שנמצא שם מת.
  • אם הנפטר הוא אחד משבעה קרובים, מותר ומצווה על הכהן להיטמא.
  • שבעת הקרובים הם: אביו, אמו, בנו ובתו, אחיו, אחותו ואשתו.
  • הכהן מיטמא רק כשהמת שלם, אבל אם חסר ממנו משהו אסור להיטמאות.
  • גם אם מה שחסר מונח בצידו או תפרו וחברו עם הגוף, ולכן אם בוצע במת ניתוח אחרי המוות אין לקרוביו הכהנים להיטמא לו.
  • מותר לו ללוות המת שהוא קרובו עד הקבר אם לא נמצאים קברים בדרך בתוך ד' אמות.