חתן יקר יש לנו לברר לשם מה ישנו צורך לעסוק בענין הדרכת חתן וכן מדוע נתחייבה הכלה בהדרכה ?
ראשית כל תחילת יצירת האדם בעולם היתה לבדו ורק לאחר מכן ברא הקב"ה את האדם לא היתה אי מטרה בכך לבורא עולם אלא נוצר ונוסד מהלך זה כדי שירגיש האדם בצורך בבת זוג , וכך פתחה התורה ואמרה  " לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו "
בשל כך יש לאדם לחשוב לשם מה הינני צריך להיות מודרך ?

ישנם מס' סיבות לכך :

  1. כיון שכל אחד משני הצדדים חי עד כה לבדו והיה נטול עול ומכאן ואילך עליו לשאת בעול ושתפו בכל דבר לשם כך צריך ללמוד מי נמצא לפניו וכיצד מתמודדים .
  2. כיון שישנו הבדל בצד הביולוגי בין איש לאישה לשם כך יש הבדלים המצריכים לדעת כיצד יש להתמודד עמהם בכל שלב מן החיים .
  3. תכונות שונות בין שני הצדדים הינם סיבה מספקת להצריך לחשוב מול מי אני עומד .

על כן חתן יקר יש לתת לב ללימוד סוגיא זו בכל פרטיה ודקדוקיה, ולתת לה חשיבות מיוחדת להנהגת הבית והאשה .

הנך מוזמן לבוא וללמוד יחד את מסכת החיים של הבית היהודי כפי שמשתקפת מנסיון החיים היום יומיים וכפי שנלמדת מדרכם של רועה הדורות הקודמים אשר היו לאות ולסמל בעם ישראל .

המועצה הדתית בהוד השרון הגתה רעיון יוצא מן הכלל, בכל מועצה דתית ראשי חתן הפותח תיק נשואים רשאי לדרוש הדרכה, וכן קימת אפשרות זו אף במועצה הדתית הוד השרון, אמנם בשל הביקוש הגדול מצד הכלות שאף חתניהם יקבלו מצע ערוך בענייני הנישואין מגובש הנדון בקבוצה עם תוכן לחיי הנישואין כיצד לגשת לזה בתפיסה נכונה וכיצד לגשר בין בני הזוג  , ועוד מודעות לחלק ההלכתי הנעתק מבית לבית יהודי, מנתה המועצה הדתית את הר' יובל מוגהז  מדריך החתנים בעיר הוד השרון .

על מנת להרשם לקבוצה המתגבשת בימים אלו הינך מוזמן להגיע למועצה הדתית בהוד השרון ולהרשם . ולברורים נוספים בפא' 052/7667131   הרב יובל מוגהז