מלא את הטופס הבא על מנת ליצור מודעת אבל להדפסה

סוג המודעה
תואר הנפטר אם יש, לדוגמא דר', פרופ' וכו'
לדוגמא ז"ל, זצ"ל וכו'
תאריך עברי
תאריך לועזי
בשעה
לדוגמה "משפחת ..."
הוסיפו טקסט למודעה

מודעה להדפסה

שורת פתיחה
תואר שם הנפטר ז"ל
הלוויה תתקיים ביום א, א בתשרי תש"פ, 1/1/2020,
בשעה 18:00 בבית העלמין שם בית העלמין
משפחת הנפטר