הננו להגיש בזה פירוט פעילות שיתקיימו על ידינו כדלהלן:

פרטים על המוסד 

סיוע קודם