נושא

יום

שעה

מקום

מעביר השיעור

גמרא
הדף היומי

כל יום

18:45

משכן יעקב

הרב יצחק ביר

הלכה/ פ"ש/ תניא

כל יום

בין מנחה לערבית

משכן יעקב

הרב אסף

שיעור לנוער

חמישי

22:30

משכן יעקב

הרב חממי

הלכות שבת + פרשת שבוע ראשון 20:00 משכן יעקב הרב יובל מוגהז
הלכות שביעית+ אגדות חז"ל שלישי 20:00 ביה"כ שבזי נווה נאמן הרב יובל מוגהז
שיעור מוסר + הלכה שלישי 21:15 בית הכנסת "עץ חיים" גני צבי הרב יובל מוגהז
אבות שלישי 22:30 בית משפחת נהרי - גני צבי הרב יובל מוגהז
השקפה חמישי 17:30 ביה"כ שער השמים נווה נאמן הרב יובל מוגהז